Formsprutning
Vi samarbetar med de bästa Formsprutningleverantörerna av plastmaterial och formverktyg både i Sverige och utomlands. Vi sörger för god ventilation.
FCC Sprinkler & Service AB konstruerar och installerar alla typer av aktiva automatiska brandskydd.
Automatisk vattensprinkler räddar liv och egendom dessutom begränsar de vatten och rökskador till ett minimum vilket är mycket viktigt sett ur miljöperspektiv. En rätt utförd sprinkleranläggning ger rätt till tekniska byten enligt BBR vilket innebär möjlighet till flexiblare byggnadslösningar till en lägre kostnad. Oftast tjänar man in kostnaden för installationen och lika mycket till redan i byggnadsskedet.
En sprinkleranläggning är ett måste i ett modernt hus, även så avstängningsventiler.
Vi konstruerar, installerar och utför service på automatiska släckutrustningar.

Vattensprinkler - Sprinkler - Sprinkleranläggning -Brandskydd